Säkerhet och trafik högprioriterat

40skylt (480x640)Dösjebro Byalag driver tillsammans med Lokala Styrelsen och Dösjebro IF frågan om trafiksituationen i byn. Just nu är det framför allt Björntorpsvägen förbi Idrottsplatsen, Länsväg 104 genom Dösjebro och Vashögsvägen vi jobbar med.

På Björntorpsvägen har vi fått ett löfte om en digital hastighetsskylt vid infarten till byn som förhopningsvis kommer på plats våren 2015. Trafikverket jobbar på att ta fram ett förslag på en säker passage över vägen som de ska presentera för oss i oktober.

Tyvärr kommer vi inte, som det ser ut nu, att få några digitala hastighetsskyltar på Länsväg 104 då där redan finns tätortsportar vid infarterna till byn, däremot tittar Trafikverket på hur man kan förbättra effekten av dessa samt hur man kan trafiksäkra övergångsstället vid Dösjebroskolan och ska presentera förslag på detta vid vårt nästa möte.

När det gäller hastighetssänkande åtgärder på Vashögsvägen är markägaren ålagd att bygga en cykelväg när tomterna kring bondgården bebyggs. I samband med denna cykelväg ska markägaren även bygga en vägbula på Vashögsvägen. Kävlinge kommun säger sig vara osäker på om en vägbula är tillräcklig eller om det krävs fler men man vill först avvakta utfallet av denna bula. Vi har i dagsläget ingen information om när markägaren kommer att genomföra detta men Kävlinge kommuns representant ska stämma av tidplanen med markägaren till vårt nästa möte. Beroende på hur långt fram i tiden detta ligger får vi diskutera vilka alternativ vi har.

Nästa möte med Kävlinge kommun/Trafikverket kommer att hållas i början av oktober.

Har du synpunkter/önskemål? Då är du varmt välkommen att kontakta oss på byalaget.dosjebro@gmail.com
Förresten, du har väl inte missat att det nu är 40-skyltat på hela väg 104 genom byn? Lätta på gasen 😉

Hälsningar Dösjebro Byalag, Lokala Styrelsen och Dösjebro IF