Stormöte i byn den 19 oktober – din chans att påverka!

Söndagen den 19 oktober klockan 15:00 kallar Dösjebro byalag till stormöte i Folkets Hus. Detta är allas chans att mötas och med gemensamma krafter utveckla byn i rätt riktning.

Många upplever att vår by på senare år blivit åsidosatt av Kävlinge kommun samt att vi har saknat en gemensam röst. Därför har Dösjebro Byalag tagit initiativet att gå ihop med Idrottsföreningen och Lokala styrelsen för att på så sätt tillsammans driva Dösjebro framåt. Gruppen har satt upp en agenda med frågor som vi driver och en del av denna tydliga agenda har gjort att vi nu fått igång en bra dialog med kommunen. På stormötet vill vi närmre presentera vilka frågor vi gemensamt driver och även lyfta andra frågor som ni tycker kan vara viktiga för byn. Tillsammans får vi bra gehör!

Till stormötet har vi bjudit in olika parter som får berätta mer om följande:

Fiber
Byalaget tar också initiativet att driva frågan att få fiber (bredband med stor kapacitet) till byn. Fiber är en viktig del i framtidens infrastruktur och därför undersöker vi nu möjligheterna för byns invånare att få tillgång till denna teknik. Landnet(leverantör) kommer och berättar mer om sina lösningar.

Affär
 Sedan en tid har vi ingen handelsbod i byn. Därför har byalaget tagit initiativ för att hitta intressenter och möjligheter för att få igång en ny verksamhet. En representant kommer från Axfood och berättar om deras syn på möjligheten att driva en verksamhet i byn.

Allmän skötsel
 Skötseln av grönområdena i byn har tidigare legat på byalagets ansvar. Detta är något vi kommer försöka lägga över på kommunen för att få mer tid att driva sakfrågor och skapa roliga evenemang i byn. Representant från kommunen finns att diskutera med.

Säkerhet
 Polisen kommer att informera om vad vi bybor kan göra för att minska inbrottsrisken i våra hem. Särskilt nu när inbrottsvågen kommer igång under hösten.

Vi byalagsmedlemmar jobbar helt ideellt och det behövs fler engagerade bybor till vårt byalag så vi tillsammans kan skapa en bättre miljö i byn.

Vi ses på stormötet!

Hälsningar från Dösjebro Byalag

Pssst….Ni har inte missat att det nu går att följa Dösjebro Byalag även på Facebook?! Här informerar vi om det senaste som händer och ni har möjligheten att ställa frågor och komma med förslag.