Vi söker nya krafter till Byalagets styrelse!

Kära bybor!

Det går mot ljusare tider och därmed ett mer socialt liv i vår lilla by. Som startskott för våren, kallar vi i Byalagets styrelse till den årliga och uppskattade årsstämman, som i år går av stapeln den 29 mars!

Till årets möte är det av stor vikt att vi är många närvarande då det ges möjlighet att komma med åsikter kring det arbete som ständigt pågår, till exempel vad gäller trafiksäkerheten här i Dösjebro.

Tyvärr är det några av oss som inte kommer att ha möjlighet att sitta kvar i styrelsen under 2015 och bidra med de resurser som behövs. Av den anledningen önskar vi att du funderar på om det finns någon som du känner, som kan/vill bidra och hjälpa till. Vi behöver fler som engagerar sig och fortsätter driva de viktiga frågorna som vi redan kommit en bra bit på vägen med!

Vi behöver din intresseanmälan senast den 10 mars för att få med den i dagordningen till årsstämman. Vakanta styrelseposter är:

  • 1st. Sekreterare
  • 2st. Ordinarie ledamöter

Var med och utveckla din by, skicka din intresseanmälan eller nominering till vår förslagslåda !

Hjärtligt välkomna önskar Dösjebro byalag.