Föreningssamverkan

Den 23 augusti var föreningarna i Kävlinge kommun inbjudna till föreningsdialog. Under kvällen fick vi under välorganiserade former möjlighet att diskutera hur kommun och föreningsliv kan samverka för göra Kävlinge kommun till en ännu bättre kommun att leva och bo i.

Från Dösjebro Byalag deltog Maria Larsson och Stina Lökken och vi utnyttjade kvällen till att nätverka med såväl kommunens representanter som andra föreningar. Bland annat pratade vi om möjlighet till mer verksamhet och arrangemang i Dösjebro. Byalaget tror att det finns intresse hos såväl arrangörer som deltagare att förlägga fler arrangemang och fritidsaktiviteter i vår by. En tanke är att erbjuda kommunen och föreningarna en samlad bild av lokaler att hyra i Dösjebro – samt att visa på möjligheter att vistas i vårt fina naturområde vid ån.

Under hösten kommer Dösjebro Byalag (genom Maria Larsson) att kontakta organisationer som har lokaler i byn för att se vad vi skulle kunna göra tillsammans. Är du som läser detta representant för en sådan organisation, uppskattas en kontakt redan idag. Skicka e-post till Maria

image

image