Föreningsdialog i Dösjebro

Den 16 januari träffades byns föreningar i Granstugan för att diskutera samverkan kring gemensamma intressen. Det var ett mycket positivt möte och vi hittade flera områden där vi  kan göra mer tillsammans för att ytterligare stärka Dösjebro. Under året kommer vi att anordna ett antal arrangemang tillsammans och vi har också beslutat att vi kommer att fortsätta träffas.