Naturområdet vid ån

I sommar kommer kommunen sannolikt att påbörja ett naturvårdsarbete i- och kring ån. Arbetet grundar sig på en plan som kommunens naturvårdsstrateg har tagit fram och Byalaget har haft en dialog med kommunen i dessa frågor.

Planen tar hänsyn till bl.a. naturvärden, djurliv och bybornas användande av strövområdet. Sannolikt sker arbetet varsamt och på ett sätt som gör det möjligt att nyttja naturområdet för fritidsaktiviteter under tiden.

Använd gärna våra grillplatser och bänkar i naturområdet, vandra längs ån, spela schack på torget eller utmana dina vänner i boule vid Åkroken!