Engagemang och drivkraft!

påskäggPå Byalagets årsstämma i mars kunde vi glatt konstatera att fler bybor än tidigare valt att sluta upp och komma till Folkets Hus för att delta i diskussionerna! Vad beslutades då på mötet?

 

 

Jo, förutom att det gjordes vissa justeringar i Byalagets styrelse (ni kan läsa mer om vem som gör vad under fliken ”Byalaget” här på hemsidan) så beslutades även detta:

Årsavgiften kommer även fortsatt att vara minimum 100 kr per hushåll för 2015

En säkerhetskommitté har bildats med representanter från byalaget, lokala styrelsen och idrottsföreningen. De ska arbeta med frågor som; farthinder, hastighetsbegränsningar, förstörelse vid tågstationen, på skolgårdarna samt av parkerade cyklar.

Säkerhet och trivsel är som ni vet återkommande frågor och det som byborna värderar högt. Många alternativ till förbättring har diskuterats, t ex kameraövervakning och trygghetsvandring med berörda myndigheter. Vi får se vad vi kan driva igenom med gemensamma ansträngningar.

Önskemål har också inkommit gällande att försöka få en mini-butik eller filial till byn som kan erbjuda ett enklare utbud av livsmedel. Några representanter från byn undersöker vilka möjligheter som finns. Visst vore det fantastiskt om vi kunde få tillgång till någon typ av affär igen?! Många tycker att denna naturliga träffpunkt saknas.

Bredband och fiber till byn har också varit upp för diskussion, bland annat har Hofterup varit framgångsrika i att mobilisera och driva igenom ett avtal med en leverantör. Vi undersöker möjligheterna att få till stånd ett samarbete även för Dösjebro.

Nu önskar vi er en solig och fin vår samt Glad Påsk!

Hälsningar Dösjebro Byalag