Fixardag 2017

Söndagen den 26 mars kl. 13:00 – 15:00
gör vi vårfint i byn.

Samling 13:00: vid Åkroken (Boulebanan).
Återsamling 14:30: Efter aktiviteterna bjuder byalaget på grillad korv och dryck vid Åkroken.

Aktiviteter:

  • Laga fårstängslet och plocka skräp i fårhagen
  • Rensa kring målgången för ankracet
  • Snygga till och rensa upp vid boulebanan
  • Plocka fram och ev. laga schackpjäserna
  • Reparera och snygga till bänkar och bord
  • Klippa grenar/buskar längs stigarna
  • Reparera grillplatsen/paviljongen nedanför ”plasten”
  • Underhåll av redskap och annat material som tillhör byalaget.
    m.m.

Ta gärna med egna handskar!

Kontaktperson för arrangemanget:
Maria Larsson: 0767-20 96 13