Historia

Mycket har förändrats här i byn sedan man lade om järnvägen men den gamla bykänslan finns fortfarande kvar.  På just denna plats finns numera, efter flytten, förutom  den gamla stations-byggnaden, ett antal nybyggda villor  och hyresbostäder.  Själva järnvägsstationen är numera flyttad något hundratal meter norrut men är ändå fortfarande centralt placerad. Naturen den har vi kvar, den vårdar vi ömt, och som tidigare sagts, en gammeldags bykänsla.

Dösjebro (Dysie bro) omnämns först i samband med slaget vid Dysie bro år 1181.    Ärkebiskop Absalon i Lund som härstammade från Själland agerade kraftfullt och brutalt för att slå ner upproret i Skåne. Skåningarna var missnöjda med att själländska män satts in på ledande poster i Skåne, och även med Absalons utkrävande av tionde. När skånska stormän och bönder reste sig mot kyrkan i två uppror, och därmed även mot danske kungen Valdemar den store, kom denne över till Skåne med en själländsk här. Ett av slagen stod vid Dysie Bro år 1181, då skåningarna besegrades.